Sign in


Topluluğumuzu Avalanche ağına geçiş süreci hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Topluluğumuza karşı şeffaf olmayı seviyoruz.
Bildiğiniz gibi yaklaşık 10 gündür Argon’un Avalanche ağında da çalışması üzerine gelişmeler yapıyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi bu konuda da topluluğu detaylı şekilde bilgilendirmek isteriz. …


As you know, we have been making improvements on Argon’s work on Avalanche network for about 10 days. As we have done so far, we would like to inform the community in detail about this issue. …


✅First lottery of Argon
✅New Burn model on Argon
✅We called support for turkey, from all Argonians
✅We donated 5000 sapling to Turkey. Because of the forest fires. …


We’re excited to announce that Argon — a blockchain-based freelancer platform on Binance Smart Chain that allows freelancers to receive fair pay for their work without sharing profits with third-party providers — has integrated Chainlink Verifiable Random Function (VRF) to support our community draws. By integrating Chainlink’s industry-leading decentralized oracle…


As the Argon team, we are very excited to announce our TWIN(Twinci) lottery to you.
A lottery event will now be created on Argon from time to time involving our partners, this will help us increase our engagement with our partners and community.

Lottery Details:

Ticket Price: 4 TWIN (BEP-20) — $5,3
15000…


As the Argon team, we are very excited to announce our LZ(Launchzone) lottery to you.
A lottery event will now be created on Argon from time to time involving our partners, this will help us increase our engagement with our partners and community.

Lottery Details:

Ticket Price: 2 LZ (BEP-20) — $4
15000…


As the Argon team, we are very excited to announce our WSG (Wall Street Games) lottery to you.
A lottery event will now be created on Argon from time to time involving our partners, this will help us increase our engagement with our partners and community.

Lottery Details:

Ticket Price: 75000000 WSG…


We are happy to announce a new Argon partnership with Wall Street Games 🎮

What does the partnership bring?

  1. A 12,000$ twelve-day gaming competition with Argon! 🕹
  2. A 5-day WSG lottery on Argon!

Both projects are looking for a long-term partnership and will explore the opportunities of how we can…


Argon ekibi olarak,ONT (Ontology) piyangomuzu size duyurmaktan heyecan duyuyoruz
Argon’da zaman zaman ortaklarımızı içeren bir piyango etkinliği oluşturulacak, bu, ortaklarımız ve topluluğumuzla olan ilişkimizi artırmamıza yardımcı olacak.

Piyango Detayları :

Bilet Fiyatı : 5 ONT (BEP-20)
Ödülü artırmak için Argon Ekibinden 50k Argon hediyesi.
Başlangıç saati : 10.00 UTC+0 (13:00)
Bitiş zamanı: 10.00 UTC+0 (13:00) pazar…

Argon

Worlds first and only blockchain-based freelancer platform on the Binance Chain network, working with fully decentralized and smart contracts.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store